Kan du inte spara i VisualBoyAdvance (OS X)?

Denna problemlösning rör Mac OS X och inget annat. Jag frånsäger mig allt ansvar. Fuckar du upp din dator är det ditt problem.

Så du sitter och har problem med att få spara ditt spel i VBA? Varje gång du försöker får du felmeddelandet:

"Error creating file battery saves/[spelets namn].sav"

Oroa dig inte. Det är ett busenkelt problem att lösa. Gör så här:

1. Öppna ett finderfönster.
2. Öppna mappen kallad program eller applications (beroende på språk)
3. Enkelklicka på VisualBoyAdvance.app
Till höger syns nu information om programmet. Längst ner ska det stå version och något som ungefär ser ut så här: "10.4.7" Kom ihåg den sifferkombionationen exakt.
4. Skapa en ny mapp i din program-mapp som heter "VisualBoyAdvance 10.4.7" (utan citationstecken, givetvis). Använd dig av den sifferkombinationen som stod under version. I mitt fall råkar det vara just 10.4.7
5. Flytta VisualBoyAdvance.app till den nya mappen.
6. Skapa en mapp som heter "Battery Saves" i "VisualBoyAdvance 10.4.7"-mappen

Voila. Starta nu VisualBoyAdvance och du kan spara bäst du vill!

(TIPS: skapa en till mapp jämte "Battery Saves" som heter "Saved States" så kan du spara states också (i programmet kallas det freeze states.)